Geri Vėjai

spalio 30, 2017

Mūsų laikų paradoksas. Autoriai :)

Filed under: Uncategorized — vejai @ 3:35 pm

Gražus tekstas (be ironijos) Tik panašu, kad kažkas paradoksalaus yra ir su šio teksto autoryste. 🙂

 Šaltinis

 

Šaltinis

 

Iš: https://i.imgur.com/x18jbAG.jpg

 

Iš: https://www.linkedin.com/pulse/true-author-paradox-our-time-history-jamie-wenzel

56185-paradox-of-our-age-dalai-lama-quotes

Nežinomas aut.

 

Kas dar žinot kitų šio teksto autorių? :)))

Panaši tema.

 

 

Reklama

rugsėjo 12, 2017

Pomidorų nuotykiai

Filed under: Uncategorized — vejai @ 9:21 pm

Maždaug tokie… buvo 🙂

Aut.: A. Jakušovienė

liepos 8, 2017

Senosios Aleksoto kapinės

Filed under: Uncategorized — vejai @ 5:55 pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sausio 19, 2017

5 Jėzaus trūkumai

Filed under: Uncategorized — vejai @ 9:56 am

09-24-jesus-eyes-emilys-mind-cc-1440x600Paveikslėlis iš : http://aleteia.org/2017/01/18/the-5-defects-of-jesus/

 

 

Jam prastai sekėsi matematika

   Vietnamietis kardinolas Francis Xavier Nguyen Van Thuan  skelbė  “…sutikau gyvąjį Jėzų, jis mane sužavėjo. Ėmiau sekti jį, nes man patinka jo trūkumai.”

Pirmasis trūkumas: Jėzus neturi geros atminties

Agonijos ant kryžiaus metu, Jėzus išgirsta plėšiko, buvusio jo dešinėje balsą „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“  (Lk 23, 42). Jei jo vietoje būčiau buvęs aš, būčiau jam atsakęs „Nepamiršiu tavęs, bet turėsi sumokėti  už savo nusikaltimus praleisdamas skaistykloje kokius 20 metų“.

Tačiau Jėzus jam atsako „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“ (Lk 23, 42).   Jėzus pamiršo visas jo nuodėmes.  Jis ne tik atleidžia, jis atleidžia viską.

Antrasis trūkumas: Jėzui prastai su matematika

Jei Jėzus laikytų matematikos egzaminą, jis, žinoma, „susikirstų“. Piemuo ganė 100 avių, viena jų pabėgo. Nieko nelaukdamas, piemuo išėjo jos ieškoti palikdamas kitas 99. Kai rado dingusią avį, užsikėlė ją ant pečių (Lk 15,4-5), Jėzui 1 lygu 99-iems, gal net daugiau…

Trečiasis trūkumas: Jėzus prasilenkia su logika

Vieną vakarą moteris, kuri turėjo 10 drachmų ir vieną iš jų pametė, užsidegė žibintą jos ieškoti. Radusi susikvietė kaimynus ir tarė jiems „Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi“ (Lk 15,9). Tačiau tikėtina, kad šventimas su draugais jai kainuos daugiau nei vieną drachmą. Mums atrodo visiškai nelogiška! Ir visgi „Šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“.

Ketvirtasis trūkumas: Jėzus per daug rizikuoja
Asmuo viešumoje pradėdamas rinkiminę kampaniją ruošia labai tikslią programą su daug pažadų. Jėzus žada tik išbandymus ir persekiojimus tiems, kurie jį seka. Jis įspėja juos „Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“ (Mt 8, 20).

Jis išsiunčia apaštalus skurde ir be plano viskam.  Taip lyg jie turėtų tiesiog remtis  Apvaizda ar pan.

Penktasis trūkumas: Jėzus yra siaubingas finansų vadybininkas

Jei Jėzus būtų įmonės vadovas, jo verslas eitųsi prastai, nes jis mokėtų tokį patį atlyginimą tam, kuris pradėjo dirbti ryte ir tam, kuris pradėjo dirbti vakare. Ir padarytų tai tikslingai. „Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. […]  Ar todėl šnairuoji, kad aš geras?!’ (Mt  20, 14 – 15)

Koks versmė teka iš Jėzaus? Meilės. Nes jis yra Gailestingumo ir Įsikūnijusios Meilės Dievas. Dievas yra meilė (pgl. 1 Jn 4,  6). Tai ne racionali, ne skaičiuojanti ir ne sąlygiška meilė. Tai meilė, kuri pasidovanoja ir tarnauja, supranta ir atleidžia iki begalybės. Be galo.

Jėzaus trūkumai anot kardinolo Thaun yra laimės kelias
Laisvas A. J. vertimas pagal „The 5 defects of Jesus“,  http://aleteia.org/2017/01/18/the-5-defects-of-jesus/

 

lapkričio 2, 2016

Šeši nauji Popiežiaus Pranciškaus palaiminimai

Filed under: Uncategorized — vejai @ 6:24 pm

Popiežius Pranciškus Bažnyčiai pateikė šešis naujus palaiminimus. Jis pasiūlė juos ekumeninio vizito Malmėje (Švedija) pabaigoje (2016 11 01).

Popiežius Pranciškus mums pateikė šešis naujus palaiminimus.  Kaip paaiškino Popiežius Pranciškus, naujosios eilutės yra pritaikytos mūsų moderniųjų laikų problemoms. “Naujos situacijos reikalauja naujos energijos ir naujų įsipareigojimų“.

Šie palaiminimai puikiai dera su originaliais Palaiminimais, kurie buvo pateikti Jėzaus Kristaus garsiąjame Kalno pamoksle. Jie yra daugeliui žinomi, pirmasis ir labiausiai žinomas “Palaiminti dvasingieji vargdieniai“ .

 • Palaiminti, kurie lieka ištikimi, kai iš kitų nuolat patiria blogį ir jiems iš širdies atleidžia.
 • Palaiminti, kurie žvelgia į akis apleistiems ir atstumtiems ir parodo jiems savo artumą.
 • Palaiminti, kurie mato Dievą kiekviename žmoguje ir stengiasi, kad ir kiti Jį atrastų.
 • Palaiminti, kurie saugo ir rūpinasi mūsų bendrais namais. (Mūsų bendri namai – žemė, A.J. past).
 • Palaiminti, kurie atsisako savo komforto, siekdami padėti kitiems.
 • Palaiminti, kurie meldžiasi ir veikia dėl visiškos krikščionių vienybės.

 

Laisvas A.J. vertimas.  Šaltinis

rugsėjo 4, 2016

“Ma“…

Filed under: Uncategorized — vejai @ 10:25 am

DSC_1095                                                                                                      Termini stotis

“Vieną rytą atkeliauju į Romą, Termini stotį, vis tebeieškodamas nepaprastų nuotykių. Ant šaligatvio krašto pastebiu mažučiukę seną ponią, vilkinčią keista balta suknia. Ji nedrįsta žengti į “areną“ ir, regis, išsigandusi transporto judėjimo rodeo. Prieinu:

– Ar galiu jums padėti?

Pažvelgusi į mane savo gyvomis, labai šviesiomis akutėmis visiškai susiraukšlėjusiame veide, ji nusišypso. Angliškai atsako, kad sutinka. Pereiname gatvę. Ji ir toliau lieka įsikabinusi į mano alkūnę. Kitoje gatvės pusėje paskambina į daugiaukščio pastato duris, kurias vienu metu atidaro trys vyrai. Jų veidai nušvinta.

– Ooo, Mother! – sušunka jie.

Regis, mano ranką laikanti mažutė ponia juos hipnotizuoja. Vienas labai tamsios odos indas taria man:

– Oi, kaip jums pasisekė būti su Motina…

Senutė nutraukia jį draugiškai paplekšnodama per ranką. Geraširdiškai besišypsodama paprašo manęspalydėti ją pas draugus.  Jokių planų neturiu, gyvenu vien šia akimirka. Pirmyn. Man patinka ši vyrams įsakinėjanti maža, aukšta kaip grybas ir susiraukšlėjusi tarsi vynuogienojaus kamienas moteriškutė. Seku paskui.

Visi žmonės, kuriuos aplankome tą popietę, sako man:

– Oi, kaip jums pasisekė būti su Motina Terese!

Aš tik traukau pečiais, man visai vienodai – nežinau, kas ta Motina Teresė. Vena aišku, ši moteris turi be galo gerą širdį, jaučiu tai. Nė neįtariu, kad ji yra vargšų motina ir galbūt šventoji. Juk mano supratimas apie vienuoles gana ribotas. Vos pakalbu angliškai, smagiai pasijuokiame romiečių autobusuose.

DSC_0977

                                                                              Didžioji Dievo Motinos bazilika

Išlipame prie Didžiosios Dievo Motinos bazilikos. Ten passveikinu su savo draugais valkatom Frančisko iš Bergamo ir Mario iš Neapolio. Pristatau juos “Ma“, taip dar vadina Motiną Teresę. Mario ragauja maisto davinį, kurį gavo iš Meilės misionierių (visai nežinau, kad Motina Teresė ir įkūrė šią vienuoliją). Labai rimtai, lupdamas savo apelsiną ir rodydamas į didžiulius bazilikos laiptus, jis sako mums:

– Įsitaisykite, dar yra vietos.

Pratrūkstam juoktis ir atsisėdame ant laiptų.“

Ištrauka iš Tim Guenard knygos “Stipriau už neapykantą“.

 

liepos 1, 2016

“Įrašyta akmenyje…“

Filed under: Uncategorized — vejai @ 9:14 am

  343741

Kas tai? Po teroristinės Pasaulio prekybos centro atakos ugniagesys rado keistą nuolaužą su tekstu (šiuo metu ji saugoma rugsėjo 11-osios memorialiniame muziejuje New York’e).

Pasižiūrėjus atidžiau matyti, kas tai “prisilydžiusi“ atversta Biblija. Matoma Mt 5, 30-  42.

Nuotraukoje matoma  dalis Evangelijos pagal Matą 5 skyriaus  (Mt 5, 38 – 42):

„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį.  O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą.  Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. 42 Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.“

Ties nuplyšusiu puslapiu  matyti 7-ojo skyriaus nuotrupa, kuriame pateikiamas palyginimas apie išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos ir namo statytoją ant smėlio. Angliškame tekste matyti 27 eilutės nuotrupa “and it felt“ (liet. “sugriuvo“).

Šaltiniai:

Bible Fused to Steel Found in World Trade Center Wreckage-Truth!

http://www.wnd.com/2015/10/ominous-jesus-quote-emerges-in-ground-zero-wreckage/#!

 

Parengė: A. J.

 

birželio 2, 2016

“Ruošiamės krikštynoms 2 “ arba “Krikštatėviai“

Filed under: Uncategorized — vejai @ 8:06 am

Aiškumo dėlei patikslinsiu, kad kalbame apie Krikštą Katalikų Bažnyčioje… (Bus pildoma)

IMGP6720

1. Ar krikšto tėvai privalo būti susituokę? Reikalavimai krikštatėviams.

    Krikšto tėvai neprivalo būti tarpusavyje susituokę. Išvis neprivalo būti susituokę. Bet jei jau žmonės gyvena santuokoje (nebūtinai vienas su kitu), tai turi būti priėmę Santuokos sakramentą. Reikalavimas yra ne būti susituokusiam, o gyventi suderamą su krikščionišku gyvenimo būdą.  Vienas svarbiausiu uždavinių krikštatėviams – būti vaikui krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu. Dėl tos pačios priežasties krikštatėviais negali būti tie, kurie gyvena “susimetę“.

Iš esmės yra trys reikalavimai:

1) Amžius 16 m. (retais atvejais dėl svarbių priežasčių gali būti daroma išimtis);

2) Asmuo turi būti katalikas, priėmęs Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus;

3) Derantis su krikščioniškuoju gyvenimo būdas.

Tai ne rekomendacijos, tai reikalavimai, kurie galioja visoje Katalikų bažnyčioje. Jei kažkur yra kitaip, tai jau yra “apėjimai“. Verta pamąstyti ar labai deramas “ėjimas“ pradedant vaiko krikščionišką gyvenimą.  Jei žmogus dėl jam pačiam žinomų priežasčių neatitinka bent minimalių reikalavimų, reiškia jis gali būti puikus mylintis dėdė, puiki mylinti teta, bet ne krikštatėvis. Tikėjimas jau senokai nebedraudžiamas, jam praktikuoti nėra jokių išorinių kliūčių.

Beje, nors įprasta du, pakanka ir vieno krikštatėvio.

Oficialiai tai skamba taip:

Kan. 874 § 1. Būtina, kad asmuo, norintis tapti krikštatėviu, atitiktų šias sąlygas:

 1. Jį būtų parinkęs pats krikštijamasis, jo tėvai ar juos atstojntys asmenys, arba, tokių nesant, klebonas arba krikšto teikėjas. Parinktasis privalo suvokti šias pareigas bei turėti intenciją jas tinkami vykdyti;
 2. Būtų sulaukęs šešiolikos metų amžiaus, nebent diecezijos vyskupas būtų nustatęs kitą amžiaus ribą arba klebonas ar sakramento teikėjas manytų, kad, esant teisingai priežasčiai, reikia padaryti išimtį;
 3. Būtų katalikas, jau priėmęs Sutvirtinimą bei šventosios Eucharistijos sakramentą, gyvenantis pagal tikėjimą ir priiimamas pareigas;
 4. Nebūtų suvaržytas kokios nors teisėtai uždėtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;
 5. Nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina.

Šaltinis: http://iteadjmj.com/LIBROSP/cickodeksas.pdf

 

2. Krikštatėvių pareigos. Krikštijamajam kiek įmanoma, turi būti parenkamas krikštatėvis, kuriam priklauso:

 1. Padėti suaugusiam krikštijamajam įkrikščionijime;
 2. Kartu su tėvais atnešti krikštui krikštijamą kūdikį;
 3. Rūpintis, kad pakrikštytasis gyventų krikščionišką, su Krikštu suderinamą gyvenimą ir ištikimai vykdytų su juo susijusias pareigas. (pgl. Kan. 875)

 

3. Ar būtinai turi būti du krikšto tėvai?

Nors tradiciškai kviečiamas krikštatėvis ir krikštamotė, kurie tam tikra prasme atspindi žemiškąją šeimą, Kanonų teisės kodeksas kalba, kad leidžiama kviesti tik vieną krikštatėvį arba krikštamotę.

 

4. Ar galima krikštyti vieniems krikštatėviams 2 vaikus, pvz. tos pačios šeimos sesutes?

Galima.

 

5. Ar gali krikštamote tapti besilaukianti moteris? Sako yra prietarai…

Žr. reikalavimus krikštatėviams aukščiau. Yra kas nors apie nėštumą? Kūdikiu palaiminta moteris, jei tik pati nesivadovauja prietarais ir atitinka krikštatėviams keliamus reikalavimus, krikštamote tapti GALI. Jei vadovaujasi prietarais – ne, nes šis kertasi su trečiuoju reikalavimu – “gyvenantis pagal tikėjimą ir priiimamas pareigas;“

Štai todėl:

Katekizmas (KBK):  2111 Prietaringumas yra iškreiptas religinis išgyvenimas ir jį lydintis elgesys. 2116 […] Horoskopų patarimai, astrologija, būrimas iš rankos (chiromantija), pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškiaregystė, mediumų paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmones, o drauge padaryti sau palankias paslaptingas jėgas. Visa tai nesiderina su vien Dievui privaloma garbe ir mylinčio Dievą baimės kupina, vien Jam priklausoma mūsų pagarba.

 6. Ar krikštatėviu katalikui gali būti kitos konfesijos krikščionis, pvz. stačiatikis/ortodoksas? O musulmonas?

Ne. Žr. Kan. 874 § 1. Būtina, kad asmuo, norintis tapti krikštatėviu, atitiktų šias sąlygas: 3.Būtų katalikas, jau priėmęs Sutvirtinimą bei šventosios Eucharistijos sakramentą, gyvenantis pagal tikėjimą ir priiimamas pareigas;

Tai susiję su prisiimamomis pareigomis – būti to tikėjimo, kuriame vaikas pakrikštytas liudytoju. Kitos konfesijos krikščionis kataliko krikšte gali būti ne krikštatėviu, o liudytoju.

Pagal: CIC (Kanonų Teisės Kodeksas), KBK (Katalikų Bažnyčios Bažnyčios katekizmas), www. katalikai.lt.

Kitas straipsnelis apie “krikštynų pinkles“ :))

https://vejai.wordpress.com/2014/07/16/ruosiames-krikstynoms/

 

birželio 1, 2016

Ketvirtadienio balsavimai

Filed under: Uncategorized — vejai @ 8:01 pm

Pasidalinu…

family-clip-art-photos-free-clipart-images-2

 

 

 

 

 

Dėmesio – ketvirtadienį Seime vyks du svarbūs balsavimai. Prašome Jūsų pagalbos.

 

Daug kartų rašėme apie tai, kad esminių šeimos ir gyvybės apsaugos klausimus nustatančių projektų svarstymas yra nepateisinamai ilgai vilkinamas Seime. LVI su kitomis šeimai ir gyvybei draugiškomis organizacijomis ėmėsi įvairių priemonių, kad paskatintų Seimo narius pagaliau išspręsti mums rūpimus klausimus. Šiandien norime pranešti, kad ateinantį ketvirtadienį (birželio 2 d.) Seimo plenariniame posėdyje bus svarstomi du ypatingos svarbos projektai – Konstitucijos 38 straipsnio pakeitimas, kuris įtvirtintų šeimos atsiradimo pagrindus, ir Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas XIP-2502(4) bei jam pateiktos J.Poželos ir kitų Seimo narių pataisos.

 

Kodėl svarbu įtvirtinti šeimos pagrindus Konstitucijoje?

 

Šeima yra konstitucinė vertybė. Iš šeimos statuso asmenims kyla tam tikros teisės ir pareigos. Todėl turime aiškiai žinoti, kada šeima atsiranda. Konstitucijos 38 straipsnio pataisa nustatytų du šeimos atsiradimo pagrindus 1) santuoką; 2) motinystę ir tėvystę. Pagal pirmą principą vyras ir moteris, kurie neturi vaikų, būtų laikomi šeima, jei šeimos sukūrimo faktą viešai deklaruotų susituokdami. O pagal antrą principą – nesusituokę asmenys, būtų laikomi šeima, jei turėtų bendrų vaikų, nes juos sietų bendra tėvystė/motinystė. Pagal pastarąjį principą taip pat šeima būtų laikomi vieniša mama ar tėvas, auginantys vaiką; kartu gyvenantys broliai/seserys; seneliai/anūkai; įtėviai ir jų įvaikinti vaikai. Taigi pataisa neįneštų esminių naujovių ir jokios diskriminacijos į Lietuvos teisinę sistemą. Juo labiau Konstitucijos pakeitimas neužkirstų kelio atskirų asmenų grupių teisių prilyginimui asmenų, susijusių šeimos teisiniais santykiais teisėms.

 

Viena iš esminių priežasčių pataisai priimti yra tai, kad teisinėje valstybėje svarbu saugoti asmens laisvę. Todėl kartu gyvenantys, bet nesusituokę (t.y., neišreiškę valios sukurti iš santuokos kylančius šeimos teisinius santykius) ir bendrų vaikų neturintys asmenys negali būti per prievartą laikomi šeima.

 

Šios Konstitucinės pataisos priėmimas taip pat padėtų sustabdyti prigimtinės šeimos sampratą griaunančias tendencijas, nepaisančias lyčių skirtingumo ir papildomumo principo, iš santuokos esmės kylančio moralinio įsipareigojimo visam gyvenimui, vaiko intereso augti biologinių tėvų šeimoje.

 

Jūs galite prisidėti prie šeimos apsaugos!

 

LVI įsitikinimu, dabar ypač svarbu duoti žinią Seimo nariams, kad mums rūpi, ką Lietuvos valstybė ir visuomenę laikys šeima, kokia bus jos struktūra ir pagrindai. Todėl prašome Jūsų rašyti Seimo nariams asmeninius laiškus su prašymu ketvirtadienį balsuoti UŽ  Konstitucijos 38 str. pataisą.

 

Taip pat galite pasinaudoti mūsų parengta elektroninių laiškų politikams siuntimo sistema. Įvedę savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą, Jūs nusiųsite tokį laišką Seimo nariams, 2013 m. pasirašiusiems Konstitucijos 38 str. pakeitimo projektą:

 

“Gerb. p. (Seimo nario vardas, pavardė),

 

2013 m. Jūs pasirašėte Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą XIIP-1217. Šį ketvirtadienį jis bus svarstomas Seimo plenariniame posėdyje. 

 

Prašau Jūsų palaikyti Įstatymo projektą XIIP-1217 ir balsuoti “UŽ“.

 

Iš anksto dėkoju.

 

Su pagarba,

(Jūsų vardas, pavardė)”

 

 

Seimas spręs, kaip bus elgiamasi su pradėta negimusia gyvybe

 

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas, kuriam 2015 m. gruodžio 8 d. pritarė Sveikatos reikalų komitetas, numato adekvačią gyvybės iki gimimo ir vaiko interesų apsaugą. Tačiau J. Požela su kitais Seimo nariais pateikė projektą iš esmės keičiančių pataisų, kurias ketvirtadienį svarstys Seimo nariai:

 

 • J. Požela su kitais Seimo nariais siūlo leisti Perteklinių embrionų kūrimą ir jų šaldymą. Tačiau Pagalbinio apvaisinimo įstatyme prioritetas turi būti teikiamas kiaušialąsčių šaldymui, nes šis metodas užtikrina teisingą nevaisingos poros ir pagalbinio apvaisinimo būdu pradėto vaiko interesų pusiausvyrą. Kiaušialąsčių šaldymo dėka nevaisingos poros gautų ne tik saugias, veiksmingas, bet ir pagarbos gyvybei principą atitinkančias pagalbinio apvaisinimo paslaugas.  Be to, šiandien mokslas nėra vienareikšmiškai atsakęs, jog embrionų šaldymas yra saugus. Tyrimai su žmogaus embrionu siekiant nustatyti šaldymo poveikį embriono DNR vientisumui yra problematiški, tačiau tyrimai su gyvūnų embrionais įrodo, jog embrionų šaldymas padidina jų mitochondrinę DNR mutaciją.

 

 • J. Požela su kitais Seimo nariais siūlo leisti lytinių ląstelių (spermos) donorysę, o tai pažeistų ir vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus, kurią nustato Vaiko teisių konvencijos 7 str. Be to, donorystė iškreiptų prigimtinės šeimos sampratą bei pažeistų vaiko geriausių interesų augti biologinėje šeimoje principą.

 

 • J. Požela su kitais Seimo nariais siūlo atsisakyti nevaisingumo diagnozės apvaisinimo apibrėžime, nepaliekant jokių kitų privalomų sąlygų, kada yra galimas apvaisinimas. Tai reiškia, kad jis būtų galimas pagal moters pageidavimą, net jeigu ji yra sveika, bet tiesiog nenori turėti lytinių santykių su vyrais. Taigi tai atvertų kelia dviejų moterų sukurtos poros apvaisinimui. Tokios paslaugos būtų kompensuojamos iš PSDF biudžeto.

 

 • J. Požela su kitais Seimo nariais siūlo leisti Preimplantacinę diagnostiką, kuri įgalina embrionų atrinkimą pagal jų genetines savybes (netgi polinkį sirgti ligomis, pvz. krūties vėžiu, tam tikrais kardiologiniais susirgimais). Tai net ir liberaliausiose valstybėse kelia nuogąstavimus dėl eugenikos, t.y, žmonių rasės gryninimo, kuriant genetiškai idealius žmones. Preimplantacinė genetinė diagnostika neturi nieko bendro su genetinių ligų gydimu. Ji tik padeda nustatyti ir iš visuomenės eliminuoti būsimus ligonius. Siūlant įteisinti žmonių selekciją iki gimimo bus pasiųsta ypatingai negatyvi žinia tarp mūsų gyvenantiems neįgaliesiems. Įstatymo priėmimas jiems duos akivaizdžiai suprasti, kad būtent jų gyvenimas yra nevertas gyventi.

 

 • J. Požela su kitais Seimo nariais siūlo leisti apvaisinimą,perkeliant embrioną į moters organizmą (ne vien į gimdą), tačiau šiuo metu medicinos mokslui yra aišku, kad embrionui saugu implantuotis tik gimdoje, tik gimdoje jis gali vystytis, nesukeldamas grėsmės moters sveikatai. Visuotinai pripažįstama, jog negimdinis nėštumas yra ypač pavojingas.

 

 • J. Požela su kitais Seimo nariais siūlo leisti naudoti mirusio asmens spermą apvaisinimui neribotą laiką po mirties. Pagal to paties asmens palikuonys galėtų atsirasti ir po dešimties ar daugiau metų nuo mirties momento. Tokia situacija keis egzistuojančius civilinius santykius ir bus reikšminga, pvz. nustatant tėvystę, teisę į paveldėjimą.

 

 • J. Požela su kitais Seimo nariais siūlo atsisakyti moters amžiaus apribojimo, o tai sudarys sąlygas apvaisinti vyresnio amžiaus, pvz. 65-70 metų moteris. Tai neatitiktų geriausių vaiko interesų. Be to, nėštumas tokiai moteriai gali būti pavojingas ir reikėtų daug kartų kartoti procedūras dėl didelės nesėkmės tikimybės. Tai dar labiau padidintų PSDF biudžeto išlaidas apvaisinimą kompensuojant.

 

Jūs galite prisidėti prie gyvybės apsaugos!

 

Jūs galite pasinaudoti mūsų parengta elektroninių laiškų politikams siuntimo sistema, kuria siekiame priminti konservatoriams jų vertybes, nes praėjusiame balsavime dėl pagalbinio apvaisinimo dalis šios frakcijos narių jas pamiršo. Čia įvedę savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą, Jūs nusiųsite TS-LKD frakcijos nariams tokį laišką:

 

“Gerb. p. (TS-LKD frakcijos nario pavardė),

 

TS-LKD Rinkimų programoje 2012-2016 metams yra teigiama“Visokeriopai remsime pastangas, prisidedančias prie asmens vaisingumo išsaugojimo ir puoselėjimo. Vaikas nuo jo pradėjimo turi būti globojamas tėvų, o jo apsaugą turi užtikrinti visuomenė ir valstybė. <…> Diegsime priešabortinio konsultavimo sistemą bei šviesime visuomenę apie gyvybės vertę ir abortų žalą”.

 

Prašau prisiminti šį pažadą Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projekto Nr. XIP-2502(4) svarstymo metu, nes jis įpareigoja balsuoti prieš J. Poželos ir Seimo narių grupės pataisas, kurios įteisintų masinį pradėtų žmogiškų gyvybių naikinimą (neribotą embrionų kūrimą, jų šaldymą, nekokybiškų selekciją) ir paneigtų vaiko interesą augti su biologiniais tėčių ir mama.

 

Iš anksto dėkoju už Jūsų gerą valią.

 

Su pagarba,

(Jūsų vardas, pavardė)”

 

Taip pat kviečiame Jus rašyti asmeninius laiškus Seimo nariams ir prašyti, kad Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projekto Nr. XIP-2502(4) svarstymo metu jie balsuotų PRIEŠ J.Poželos pateiktas pataisas, nes jos neatitinka pagarbos gyvybei, geriausių vaiko interesų principų, šiuolaikinio biomedicinos mokslo ir net elementaraus sveiko proto. Seimo narių el. pašto adresus rasite čia: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8801&p_k=1

 

Dėkojame Jums už bendradarbiavimą ir tikimės gerų balsavimo rezultatų!

 

LVI Komentaro komanda

gegužės 13, 2016

Spalvotas pavasaris 2016

Filed under: Uncategorized — vejai @ 6:42 pm

Paraginus jau laukiantiems akcijos pradžios –  “žemas startas“ ir kaip ir kasmet ateina laikas kurti skelbimą.

   Viskas atrodo po truputį, nematomai… bet nuojauta (ar šiokia tokia patirtis iš ankstesnių metų) neapgauna… Atėjus šventės dienai kepuryčių ir linkėjimų tiek, kad žaidimų kambaryje sunku sudėlioti… Iš visų Lietuvos kampelių suplūdę ir tebeplūstančios kepurėlės, skarytės, kojinės, kruopščiai rinkti žodžiai, net linksmi skirtukai. Kai ką pasiūloma rinktis tiesiai iš dėžių. 🙂 Dėmesingai prieinančios mamos, vaikai, begalvojantys kuri gi jiems tiks labiausiai ir daug daug spalvų.  Tikras spalvotas pavasaris. Kurį karts nuo karto nušviečia šypsenos ir nuo to tampa šilta.  Maža sustojimo salelė kasdienės kovos kelionėje. Tegu jų būna. Gerai, kad jų būna. Nes žmogus žmogui rūpi. Nes rūpi, kad tiems, kuriems sunku ar skauda, būtų progų saulės spinduliui pagauti. Jie kaip niekas kitas žino kaip su jai egtis. Šįkart taip… nelabai žodžiais besidėliojantis reportažas (galbūt su laiku papildysiu). Bet gal bent šiek tiek papasakos ir kiekvienam prisidėjusiam padėkos vaizdai apie tradicinę šventę su jau tradiciniu šilko tapybos paveikslu. O dar truputį palaukus apie šventę papasakos ir ištikimas akcijos draugas – “Šeimininkės“ žurnalas.

DSC_7043 DSC_7045 DSC_7046 DSC_7047 DSC_7049 DSC_7051 DSC_7053 DSC_7055 DSC_7058 DSC_7062 DSC_7064 DSC_7066 DSC_7067 DSC_7068 DSC_7069 DSC_7071 DSC_7072 DSC_7073 DSC_7075 DSC_7076 DSC_7077 DSC_7078 DSC_7081 DSC_7082 DSC_7086 DSC_7087 DSC_7094 DSC_7097 DSC_7101 DSC_7102 DSC_7103 DSC_7107 DSC_7111 DSC_7114 DSC_7120 DSC_7122 DSC_7123

Pavasaris? Taip !!!

Kitas puslapis »

Blogą talpina WordPress.com.